لحظه های کودکی

چه زیباست لحظه های زندگی ، به یاد ماندنی ترین  لحظه هادوران کودکی ومدرسه است که در ذهن همه ما ثبت شده ،بوی کیف ،کتاب  مداد رنگی ،بوی میز وتخته سیاه، شیطنت های داخل کلاس وحیاط مدرسه یاد دوست هاودوستی ها یاد راه مدرسه آری این لحظات هیج زمان از ذهن ما پاک نمی شود وبا یاد کردن آن زمان ها هم دلگیر می شویم وهم خوشحال راستی چرا انسان وقتی کودک است می خواهد هر چه زودتر بزرگ شود وزمانی که پیر می شود حسرت دوران کودکی را می خورد.

           کاش به زمانی بر می گشتیم که تنها غممان شکستن نوک مدادمان بود .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید