کویر ؟

گویند در کـویر هیچ گلی ، هیچ گیاهی نمی روید. اما من دیده ام در کـویر سوزان دل خویش رویش گل محبت را، جوانه زدن شاخه امید را و پیچیدن پیچک عاشق نگاهت را به درخت خشکیده آرزوهایم. من حس کرده ام نوازش دشت روحم را با نسیم محبت تو و بهاری شدن باغ وجودم را در بارش مهربان آفتاب نگاهت.

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید