خواهش مسیح

عیسی (ع)  به حواریین گفت :من خواهش وحاجتی دارم اگر قول می دهید آن را برآورید بگویم حواریین گفتند:هرچه امر کنی اطاعت می کنیم عیسی از جا حرکت کرد وپاهای یکایک آنها را سشت حواریین در خود احساس ناراحتی می کردند ،ولی چون قول داده بودند خواهش عیسی را بپذیرند تسلیم شد ند وعیسی پای همه را شست همینکه کار به انجام رسید حواریین گفتند :تو معلم ما هستی ، شایسته این بود که ما تورا می شستیم نه تو پای مارا.

 

عیسی (ع) فرمود :این کار را کردم برای اینکه به شما بفهمانم که از همه مردم سزاوار تربه اینکه خدمت مردم را به عهده بگیرید  عالم است .این کار را کردم تا تواضع کرده باشم وشما درس تواضع را فرا گیرید وبعد از من که عهده دار تعلیم و ارشاد مردم می شویدراه وروش خود را تواضع وخدمت خلق قرار دهید .اساسا حکمت در زمینه تواضع رشد می کند نه در زمینه تکبر ،همان گونه که گیاه در زمین نرم دشت می روید نه در زمین سخت کوهستان..

/ 0 نظر / 14 بازدید