بهار جان پرور...

زمستان سپری شد. بهار جان پرور با نسیم فرح بخش خود صفحه ی گیتی را خلعتی زمردین بخشیده است. کران تا کران گل و سبزه و گیاه چون خرمن مواجی سطح زمین را پوشانده و حالتی لذت بخش و فرح انگیز به موجودات میدهد. تاریکی جهان که با ابرهای سیاه، غم و اندوه را در دل می نشاند به روشنایی دل انگیز بهاری تبدیل شده. بلبلان خوش الحان بر شاخسار طبیعت نغمه سرایی می کنند. این بلبلان خوش آواز به ما می گویند که دژخیم زمستان در بیغوله های نیستی فرو رفته و به جای آن فرشتگان خوش سیما به شکل گلهای رنگارنگ پدیدار می گردند.
به راستی وقتی بهار فرا میرسد گویی طبیعت لباس ماتم را از تن خارج ساخته و برای ضیافت پرندگان سفره های رنگین گسترده است. دیگر آن حالت پژمردگی که روح و جسم آدمی را فرسوده می ساخت رخت بر بسته و تمام گلها با رویهای خندان برای پذیرایی عروس بهار نغمه سرایی میکنند.
بهار یک فصل حیات بخش است دوران خوشیها و کامرانیهای ما از این فصل آغاز میشود. آفتاب بر گلبرگ گیاهان بوسه میزند همه جا رنگ عشق به خود می گیرد و یک دنیا صفا و دوستی، مهر و الفت، جاذبه و دلبری بین موجودات طبیعت دیده می شود. آفتاب درخشان و تابناک بهاری، آسمان صاف و دلاویز، نسیم روح بخش و جان پرور، مرغان بذله گو، گلهای رنگارنگ همه برای نوازش روح های خسته دست به دست هم داده و برای ایجاد خوشی و کامرانی بساط زیبایی را فراهم می سازند.
بهار ایام جوانی طبیعت بوده و دنیا در این فصل شادی و شعف را سرآغاز میکند. عروسان باغ با گلهای رنگین و جامه های زیبا، سر و صورت خود را آرایش داده و به طنازی و عشوه گری می پردازند. گاهی اوقات ابر های بهار دیوانه وار در فضای بیکران آسمان جولان نموده و مزارع و مراتع سبز و خرم را سیراب و طراوت جهان را تجدید و تمدید می نمایند. واقعا که بهار زیباست.....
/ 0 نظر / 21 بازدید